2000px Joomla Logo.svg

Hvordan sette inn tekst under bildet... 

...på beste og enkleste måte.

 

At bilder ofte forteller mer enn ren tekst er vel noe de fleste har fått med seg. Alle, såfremt man ikke er blind eller svaksynt, kan forstå hva et bilde vil si, mens tekst ofte kan være tungt å fordøye. Enten fordi man har en eller annen kognitiv svikt eller rett og slett på grunn av tidspress.

Allikevel vil vel alltid bilde og tekst sammen fortelle historien på den beste måten, man har stor sjanse til å treffe alle de som av en eller annen grunn har funnet veien til nettstedet, gjøre nettstedet mer attraktivt og i det hele tatt fange leserens interesse.

Når man setter inn et bilde i en Joomla-artikkel, har man mulighet til å lage noe som betegnes som "caption" - tekst under bildet. Denne teksten beskriver da bildeinnholdet ganske kort og gjør at nettsiden oppfattes som mer lettlest og brukervennlig. Det er flere måter å gjøre dette på og enkelte er kanskje bedre enne andre.

Gravodden
Espedalen Fjellkirke. Gravodden er blitt brukt som gravplass helt siden tidlig på 1800-tallet. Den blir sett på som en av landets mest særpregede kirkgårder.
espedalenFjellkirke2

Espedalen Fjellkirke ligger idyllisk
til på Verkstedsodden, mot den
nordlige delen av Espedalsvannet.
Kirken har 130 sitteplasser og er
tegnet av Bjarne Bystad Ellefsen.

  •  I dette eksempelet bruker man mulighetene som ligger i Joomla, sammen med JCE editor (basisprogrammet er gratis). Etter å ha opprettet en ny artikkel og skrevet litt tekst, har man mulighet til å legge inn et bilde ved å klikke på menypunktet "Bilde" helt nederst til venstre på siden. Man velger da et eller annet bilde man allerede har lastet opp, og konfigurerer dette etter eget ønske. Bla. ved å fylle inn en bildetekst i feltet "bildetekst". Så kan man bruke teksteditoren til å formatere teksten ytterligere, slik at dette blir akkurat slik vi har tenkt. Delvis. Eller man kan finne tag'en "figure" og "figcaption" - som er nytt i html5, og redigere css'en for disse.

 

  • Noen ganger ønsker vi full kontroll over det vi driver med. Vi har kanskje ennå ikke tilegnet oss html5 fullt ut og vil ha oversikt over hva som skjer. Vi ønsker kanskje at bildet legges helt til venstre eller andre detaljer som ellers ikke er så lett å få til.

Da kan man selvfølgelig lage sine egne css klasser, man lager en egen klasse for hele bildeblokken og en for bare bildetekst, dette kan da brukes igjen mange ganger, for eksempel slik:

bilde containerCss

Her ser vi at vi kan gjøre nesten hva vi vil, vi har full kontroll på hva som skjer,
marginene blir akkurat slik vi har bestemt i css filen.

  • Men den aller beste løsning på caption problemet, er å bruke en ekstern utvidelse. Det finnes flere på markedet og man må nesten prøve ut og se hva man liker. Men den vi anbefaler her er caption utvidelsen til JCE Editor. Man må ha et Pro abonnement for å kunne laste den ned herfra.

    jceCaptions